W ciągu roku liczba emerytów spadła o 72,3 tys. osób.

Kwota wypłat emerytur i rent w lipcu wyniosła 12.453,9 mln zł wobec 12.463,9 mln zł w czerwcu i wobec 11.993,4 mln zł w lipcu 2010 roku.