Jest to pierwszy tegoroczny przelew. W 2015 roku OFE otrzymały 2.557,6 mln zł.

Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 14,32 zł.