Polscy eksporterzy otrzymują do dyspozycji nowe rozwiązania, dzięki którym będą mogli jeszcze skuteczniej prowadzić ekspansję na zagranicznych rynkach. Z ofertą kompleksowego systemu ich wsparcia wychodzi KUKE. Niektóre instrumenty są bezpośrednio kierowane do firm, ale większość będzie dostępna za pośrednictwem obsługujących i finansujących je banków. Do promocji nowego pakietu rozwiązań włączył się Związek Banków Polskich. Porozumienie o współpracy w tym zakresie podpisali dziś prezesi obu instytucji: Janusz Władyczak z KUKE i Krzysztof Pietraszkiewicz z ZBP.

- Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach zawsze były jednym z priorytetów w działaniach polskich banków, które tym samym przez lata przyczyniały się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że zdecydowana większość eksporterów realizuje swoje plany współpracując z bankami. Finasowanie eksportu wiąże się ze specjalistyczną wiedzą łączącą wiele zagadnień. Obecna dynamika zachodzących zmian gospodarczych potrzebę poszerzania tej wiedzy wzmacnia. Liczę, że coraz więcej polskich firm na trwałe będzie istotnym ogniwem współpracy międzynarodowej. Związek Banków Polskich od lat wspiera inicjatywy służące rozwojowi krajowego eksportu m.in. poprzez członkostwo w Komitecie Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska). ZBP jest jednym z członków założycieli tej organizacji. Globalna dekoniunktura wywołana pandemią spowodowała znaczny wzrost ryzyka, przez co instytucje finansujące zaczęły ostrożniej podchodzić do oceny swoich klientów. Receptą na ten stan rzeczy i jednocześnie szansą na powrót do dynamicznego wzrostu po okresie spowolnienia są rozwiązania zaproponowane przez KUKE, które zwiększają możliwości działania banków we wspieraniu firm. Utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu eksportu powinno stanowić istotny element strategii rozwoju gospodarczego w kolejnych latach – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

KUKE jako instytucja, której misją jest działanie na rzecz polskich eksporterów, od lat udoskonala ofertę rozwiązań wspierających eksport. W tym celu blisko współpracuje z bankami zapewniającymi obsługę bieżącą i finansowanie działalności swoich klientów.