Przychody spółki wyniosły w I kw. 17,51 mld USD i okazały się wyższe od oczekiwanych na rynku 17,41 mld USD.