"W przyszłym roku, jeśli nasze wyniki będą takie jak przewidujemy, tzn. stabilne przepływy, kilkuprocentowy wzrost przychodów i wzrost wyniku, to wzrost dywidendy może być bardziej znaczący" - powiedział Ogór.

Zarząd Ambry rekomenduje, aby dywidenda za rok obrotowy 2012/2013 wyniosła 43 gr. Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, które zdecyduje o ostatecznej wysokości dywidendy, zostało zwołane na 8 października.

Prezes Ambry poinformował, że spółka liczy na 5-10 proc. średniorocznego wzrostu sprzedaży w segmencie win w ciągu najbliższych trzech lat.

"W ciągu trzech lat spodziewamy się wzrostu przychodów w segmencie win o 5-10 proc. średniorocznie, a w pozostałych segmentach o 10 proc." - powiedział Ogór.

"Celem dla Ambry w najbliższym okresie jest osiągnięcie 10-proc. marży EBIT. Myślę, że jest to kwestia 3-4 lat. Rocznie jesteśmy w stanie poprawiać ten wskaźnik o 1 proc." - dodał.

Prezes poinformował również, że spółka powinna generować rocznie 35-45 mln zł przepływów finansowych.

"Powinniśmy w kolejnych latach generować 35-45 mln zł przepływów" - powiedział.

Zdaniem prezesa Ogóra wzrost akcyzy na najmocniejsze alkohole od 1 stycznia 2014 roku, może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż win.

"Po 3 latach wzrostu cen surowców, tegoroczne zbiory były udane i pozwolą nam na oddech, jeśli chodzi o ceny naszych produktów" - powiedział prezes.

"Wzrost akcyzy na najmocniejsze alkohole może stanowić dodatkowy impuls do wzrostu sprzedaży wina. Indeks cenowy między winem i wódką jest w Polsce wciąż ma korzyść wódki, choć w państwach zachodnich jest na korzyść wina" - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl