Decyzja była poprzedzona protestami społecznymi. 

Przedstawiciel Komisji (DG SANCO) skomentował, że kraje członkowskie mogą zakazać uprawy roślin modyfikowanych genetycznie, ale muszą o tym powiadomić KE włączając naukową ocenę ryzyka usprawiedliwiającą to posunięcie - informuje FAMMU/FAPA.