- Wniosek zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2018 – podała spółka w raporcie giełdowym.

Wcześniej Makaronu Polskie informowały, że zarząd zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłacenie z zysku za 2018 r. 0,25 zł dywidendy na akcję, a łącznie na dywidendę miałoby trafić 2,31 mln zł. Pozostała cześć zysku w kwocie 2,76 mln zł miałaby zostać przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.