Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agrotonu sięgnęły 88 mln USD w 2012 r. wobec 99,74 mln USD rok wcześniej.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka.