21 czerwca zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA.

Kruszwica poza GPW
 

Zarząd Giełdy stwierdził, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce ZT Kruszwica zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki, oznaczonych kodem „PLKRUSZ00016”, z dniem 24 czerwca 2021 r. nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW.

Ponadto, zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 23 czerwca 2021 r. (włącznie), tracą ważność.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.