Obecnie Amerykanie mają 20 proc. udziałów w największym prywatnym koncernie paliwowym Rosji. Poprzez spółkę „Narjanmarneftiegaz" prowadzą eksploatację 11 złóż ropy i gazu w północnej Syberii.