Na rynku krajowym zwiększenie podaży zbóż do skupu stymuluje dalszy umiarkowany spadek cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 13-19.05.2013 r. za pszenicę konsumpcyjną w skupie przeciętnie uzyskiwano 956 zł/t, a za żyto konsumpcyjne 665 zł/t, tj. w obu przypadkach o 2,7 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu i o ponad 4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen z analogicznego okresu 2012 r. pszenica była o niecały 1 proc. droższa, a żyto o 27 proc. tańsze.

Od połowy kwietnia 2013 r. występują duże wahania cen jęczmienia paszowego, z lekką tendencją do spadku. W dniach 13-19.05.2013 r. średnia krajowa cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 816 zł/t, o 1,4 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena ta była o 3 proc. niższa niż przed miesiącem i o 9 proc. niższa niż rok wcześniej.

Po wzroście w marcu i w kwietniu br. i stabilizacji w dwóch pierwszych tygodniach maja, przeciętna cena kukurydzy w dniach 13-19.05.2013 r. uległa obniżeniu do 884 zł/t. Cena ta była o niecały 1 proc. niższa niż tydzień wcześniej. Kukurydza była jednak o 1 proc. droższa niż przed miesiącem i o 4 proc. droższa niż przed rokiem.