Potencjalny wzrost zbiorów w zachodniej Australii powinien złagodzić obawy o wynik tegorocznej produkcji pszenicy, zwłaszcza biorąc pod uwagę problemy odnotowywane na wschodzie kraju.

Zbiory pszenicy w zachodniej części kontynentu prognozowane są na od 8 do nawet 12 mln ton. Byłby to spory wzrost w porównaniu do zbiorów w sezonie 2012/13, w wysokości 6,9 mln ton. Zachód Australii dostarcza mniej więcej jedną trzecią całej australijskiej produkcji pszenicy.

Znacznie mniej optymistycznie wygląda sytuacja w dwóch pozostałych rejonach upraw pszenicy w Australii - w Nowej Południowej Walii oraz Wiktorii. Tutaj siewy pszenicy będą opóźnione ze względu na zbyt małą wilgotność gleb. Jeśli opady nie pojawią się w najbliższym czasie, to należy spodziewać się gorszego plonowania w tych rejonach kraju.

Australijskie biuro ABARE prognozuje produkcję pszenicy dla Australii w wysokości 24,9 mln ton, tj. o 13 proc. więcej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego sezonu. Tak wysoka prognoza spotyka się jednak ze sceptyczną oceną ze strony niektórych handlowców.