"Oferta Spółek nadzorowanych przez KOWR jest bardzo bogata i ciągle się rozrasta dzięki rejestracji nowych odmian roślin rolniczych. Na koniec ubiegłego roku spółki KOWR dysponowały 310 odmianami roślin. Od tego, jakie nasiona wysieje rolnik, zależy jego przyszły plon. Dlatego rolnikom powinno zależeć, by był on wysokiej jakości, a taki właśnie oferują nasze spółki hodowlane" - mówił Wroński.

Wiceszef KOWR zauważył, że zastosowanie nawet najlepszej technologii uprawy nie przyniesie wymiernych efektów produkcyjnych, jeżeli wykorzystamy do siewu materiał złej jakości lub po prostu nie dostosowany do jakości gleb i warunków pogodowych. Np. w Polsce często występują przymrozki i susza, dlatego polskie odmiany powinny być odporne zarówno na wymarznięcia jak i na niedobór wody.

Wroński zwrócił uwagę, ze państwowe spółki hodowli roślin odgrywają dominującą rolę w hodowli roślin w Polsce, ich własnością jest niemal połowa odmian roślin rolniczych. Hodowla zbóż jest prowadzona w trzech spółkach (Danko - Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin), obejmuje m.in. osiem najbardziej pożądanych przez rolników gatunków zbóż, tj. pszenicę, pszenżyto oraz jęczmień jare i ozime oraz owies i żyto ozime. Ponadto prowadzona jest hodowla nasion gryki i kukurydzy. Tylko w latach 2020-2021 państwowe spółki łącznie zarejestrowały 33 nowe odmiany roślin rolniczych, z czego 21 odmian stanowiły zboża charakteryzujące się wyższym plonem, dobrą zimotrwałością, zwiększoną tolerancją na suszę i odpornością na choroby, a także lepszymi parametrami jakościowymi - zaznaczył zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Najwięcej odmian zarejestrowała spółka Danko, która jest liderem pod tym względem na polskim rynku. Wyprodukowane przez nią odmiany stanowią obecnie 35-40 proc. rynku zbóż. Tylko w ubiegłym roku wprowadzono do sprzedaży nowe odmiany pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyto i jęczmień jarego i ozimego. W sumie spółka jest obecnie właścicielem ok. 120 odmian.

Małopolska Hodowla Roślin, której tradycje w uprawie zbóż sięgają drugiej połowy XIX wieku, ma obecnie zarejestrowanych 91 odmian roślin rolniczych w 24 gatunkach. Nadrzędnym kierunkiem spółki jest hodowla i nasiennictwo buraka pastewnego, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, traw pastewnych i gazonowych oraz roślin motylkowatych drobnonasiennych.

Poznańska Hodowla Roślin specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż (m.in. owsa, żyta ozimego, jęczmienia jarego), roślin strączkowych (łubinu żółtego, grochu siewnego, wyki kosmatej), traw (kostrzewy czerwonej i łąkowa, kupkówki pospolitej, życicy mieszańcowej),innych (facelia błękitna, gorczyca biała).

Wrońki zauważył, że wielu rolników przekonało się że warto wysiewać kwalifikowany materiał, gdyż uzyskuje się lepsze plony. Zapotrzebowanie na takie ziarno rośnie, tym bardziej, że do jego zakupu są dopłaty. W 2021 r. o dofinansowanie na zakup ziarna ubiegało się ok. 60 tys. rolników. Na ten cel przeznaczono 75 mln zł.