Ceny zbóż 2023

Większość rolników oczekuje wyższych cen za zmagazynowane zboża i czeka na wzrost cen ziarna. Wydaje się jednak, iż z uwagi na spadki cen zbóż na rynku światowym i ograniczone możliwości eksportu ziarna z kraju w związku z silną konkurencją, o zwyżki cen w najbliższym czasie będzie trudno, szczególnie w odniesieniu do ziarna paszowego. Ponadto, na rynku nie widać presji na duże zakupy ziarna przez przetwórców. Wielu z nich posiada bowiem zapasy ziarna do przerobu, realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna, dokupuje surowiec na bieżąco na rynkach lokalnych i przede wszystkim czeka na tegoroczną kukurydzę, której zbiór będzie wysoki - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

IZP przewiduje, że zbiory kukurydzy mogą wynieść około 7 mln ton wobec rekordowych 8,3 mln ton zebranych w poprzednim roku. W większości regionów, plantacje kukurydzy wyglądają dobrze, z wyjątkiem centrum i północnego-wschodu, gdzie stan plantacji jest gorszy. Notowane na przełomie lipca i sierpnia br. opady deszczu utrudniały żniwa, ale poprawiły kondycję kukurydzy w kraju.

Ceny zbóż: Sytuacja na rynku krajowym

Jak ocenia Izba, rolnicy powinni wystawić do sprzedaży nieco więcej ziarna w II połowie września br. wraz ze zbliżaniem się dobrze zapowiadających się zbiorów kukurydzy oraz w związku z koniecznością pozyskania środków na pokrycie zobowiązań finansowych. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest także umiarkowane. Wytwórnie pasz zbudowały zapasy ziarna pod bieżącą produkcję i obecnie starają się kupować ziarno lokalnie. Większy popyt z ich strony spodziewany jest za kilka tygodni, jak ruszą zbiory kukurydzy. Zboża cały czas starają się kupować eksporterzy.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco(DAP, wg stanu na 8 września br.):

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250)- 880-950PLN/t, • pszenica paszowa– 750-850PLN/t,
• żyto konsumpcyjne– 640-730PLN/t,
• żyto paszowe– 600-660PLN/t,
• pszenżyto – 700-760PLN/t,
• jęczmień paszowy - 700-780PLN/t, • owies paszowy – 680-770PLN/t,
• kukurydza– 800-880PLN/t,
• rzepak– 1800-1920PLN/t.

Ceny zbóż: Eksport pszenicy i kukurydzy

W sierpniu br. w dalszym ciągu notowano znaczny eksport pszenicy i mniejszy eksport kukurydzy i innych zbóż drogą morską. W sierpniu br. eksport pszenicy drogą morską przekroczył 500 tys. ton, a kukurydzy wyniósł mniej niż 100 tys. ton, w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Wiele wskazuje na to, iż we wrześniu br. eksport będzie mniejszy niż w poprzednich miesiącach za sprawą zbyt wysokich cen i braku konkurencyjności krajowego ziarna na rynku światowym. Zakupy ziarna pszenicy z wolnego rynku są obecnie trudne - podaje IZP.