Plony zbóż 2022

Jak podaje IZP, meldunki żniwne wskazują na wyższe tegoroczne plony zbóż w wielu regionach kraju od tych notowanych przed rokiem. Dobrze zaplonował jęczmień ozimy, a w ślad za nim wyższe plony notuje się w przypadku pszenicy ozimej.

Ziarno charakteryzuje się wysoką gęstością. W przypadku pszenicy notuje się jednak niskie białko. Stąd też podaż pszenicy wysokobiałkowej zapewne będzie mniejsza niż przed rokiem. Należy liczyć się z premią płaconą za ziarno o wysokim białku.

Pomimo trwających żniw, krajowy rynek zbóż operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej podaży ziarna. Bardzo mało ofert sprzedaży notuje się praktycznie w odniesieniu do wszystkich zbóż. Rolnicy gremialnie zdecydowali o zmagazynowaniu ziarna licząc na zwyżkę cen w dalszej części sezonu. Mało ziarna oferują także
firmy handlowe.

Ceny zbóż

W zależności od regionu kraju, obecnie ceny zbóż ze zbiorów lat 2021-2022 z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 2 sierpnia br.):
• pszenica konsumpcyjna - 1500-1560 PLN/t,
• pszenica paszowa – 1400-1500 PLN/t,
• żyto konsumpcyjne – 1150-1250 PLN/t,
• żyto paszowe – 1100-1200 PLN/t,
• jęczmień paszowy – 1200-1260
• pszenżyto - 1230-1330 PLN/t,
• owies paszowy - 1050-1150 PLN/t,
• kukurydza - 1350-1450 PLN/t,
• rzepak - 3000-3050 PLN/t.