Ostatnie dni przyniosły wzrost podaży ziarna zbóż na rynku. Wzrosła liczba ofert sprzedaży ziarna głównie ze strony firm handlowych, co wraz ze zniżkującymi cenami zbóż na MATIFie wywiera presję na ceny ziarna na rynku krajowym. Część rolników także zdecydowała o uwolnieniu zapasów, ale wielu z nich, którzy ciągle mają ziarno na magazynach decyduje się na przeniesienie zapasów na kolejny sezon. Więcej ofert sprzedaży notuje się głównie w przypadku pszenicy i kukurydzy.

- Analizując stronę popytową należy zaznaczyć, iż wytwórnie pasz i młyny ostrożnie podchodzą do zakupów, wiele podmiotów wybiórczo podchodzi do zakupów surowca starając się dokupować ziarno na bieżąco, ale w niskich cenach. Część podmiotów pokrywa jednak potrzeby surowcowe starym zbożem na sierpień chcąc w ten sposób spokojnie wprowadzić do przerobu tegoroczne ziarno. W bieżącym tygodniu wzrosły także zakupy ziarna pszenicy i kukurydzy przez eksporterów - informują Izba Zbożowo-Paszowa i Sparks Polska.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, która wywiera presję na ceny krajowej kukurydzy. W okresie marzec-kwiecień br., import kukurydzy do kraju wyniósł ok. 335 tys. ton, z tego ponad 280 tys. ton sprowadzono z Ukrainy. W połowie tygodnia, cena ukraińskiej kukurydzy w terminalu w woj. świętokrzyskim kształtowała się na poziomie około 290 $/t, po przeładunku.

Ceny zbóż na rynku krajowym

Jak informują IZP i Sparks Polska, w połowie tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco (wg stanu na 21 czerwca br.):
• pszenica konsumpcyjna - 1500-1650 PLN/t,
• pszenica paszowa – 1380-1450 PLN/t,
• żyto konsumpcyjne - 1300-1340 PLN/t,
• żyto paszowe – 1190-1250 PLN/t,
• pszenżyto - 1320-1400 PLN/t,
• jęczmień paszowy – 1270-1300 PLN/t,
• owies paszowy - 1000-1200 PLN/t,
• kukurydza - 1300-1400 PLN/t,
• rzepak - 3300-3500 PLN/t.

Eksport zbóż

Według zaktualizowanych danych, w pierwszych 10 miesiącach bieżącego sezonu 2021/22 (lipiec-kwiecień), eksport zbóż ogółem z kraju wyniósł ponad 6273 tys. ton wobec 8019 tys. ton wyeksportowanych w tym samym okresie poprzedniego sezonu. Z tej wielkości, eksport pszenicy wyniósł ponad 2171 tys. ton (-40% sezon do sezonu), żyta – 547 tys. ton (-58%), pszenżyta – 562 tys. ton (-18%), kukurydzy – 2472 tys. ton (+56%), owsa – 150 tys. ton (-15%), a jęczmienia – 370 tys. ton (-7%). Z kolei, eksport rzepaku z kraju wyniósł ponad 331 tys. ton i był o 5% mniejszy od wolumenu eksportu w tym samym okresie poprzedniego sezonu.

W portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają wzmożone załadunki kukurydzy na statki. W portach notuje się wyraźne ożywienie w załadunkach pszenicy na eksport, które w czerwcu br. drogą morską zapewne przekroczą 200 tys. ton.

W kończącym się sezonie 2021/22 (lipiec-czerwiec), łączny eksport pszenicy z kraju wyniesie około 2,7 mln ton i będzie o 1,4 mln ton mniejszy niż w sezonie poprzednim. Wyraźnie większy będzie natomiast eksport kukurydzy, który wyniesie 2,8- 2,9 mln ton wobec 1,9 mln ton wyeksportowanych w sezonie poprzednim. W porównaniu do cen sprzed tygodnia, ceny zbóż ze zbiorów 2021 roku dostawą do portów wyraźnie osłabły i kształtowały się następująco (wg stanu na 24 czerwca br.):
• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1720-1730 PLN/t (dostawa G/G, VII),
• kukurydza – 1380-1390 PLN/t (dostawa G/G, VII/VIII).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów także spadły I kształtowały się następująco (wg stanu na 24 czerwca br.):
• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1720-1730 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),
• pszenica konsumpcyjna (14.0/78/280) – 1740-1745 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),
• żyto (72/120) – 1360-1370 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),
• pszenżyto (68) –1380-1390 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),
• owies (46) – 1120-1130 PLN/t (dostawa GG, VIII-IX),
• kukurydza – 1380-1390 PLN/t (dostawa G/G, X/XI).