Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 18/19 zwiększy się do 594,8 mln t wobec 572,7 mln t w sezonie 17/18 (+3,9%), w znacznym stopniu z uwagi na wyższy popyt w Chinach. W efekcie, po uwzględnieniu zapasów początkowych, zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 18/19 zwiększą się o 7,4% r/r i wyniosą 120,9 mln t, a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie wzrośnie do rekordowego poziomu 20,2% wobec 19,5% poprzednim sezonie.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 18/19 zmniejszy się do 72,1 mln t wobec 74,7 mln t w sezonie 17/18 (-3,4%). Będzie to związane z jego niższymi zbiorami w UE (-13,3%) ze względu na suszę. Jednocześnie będzie to najsilniejszy roczny spadek światowej produkcji rzepaku od sezonu 06/07. Zwiększy się natomiast zużycie rzepaku, które w sezonie 18/19 wyniesie 73,2 mln t wobec 72,9 mln t w sezonie 17/18 (+0,4%). W efekcie zapasy końcowe na rynku rzepaku w sezonie 18/19 zmniejszą się do 6,4 mln t wobec 7,5 mln t w sezonie 17/18 (-14,2%), a wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zmniejszy się do 8,8% wobec 10,2%.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych GUS z 30.07.2018
tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce będą o ok. 16% mniejsze niż w 2017 r. i wyniosą ok. 2,2 mln t. Będzie to efektem strat związanych z suszą, jak również mniejszej powierzchni zasiewów. Kolejny szacunek GUS dotyczący wielkości krajowych zbiorów rzepaku poznamy 28 września.

W kolejnych kwartałach oczekujemy, że światowe ceny roślin oleistych, w szczególności soi, będą
kształtować się w trendzie spadkowym. Obniżeniu cen będą sprzyjać ich znaczące światowe zapasy.
Przeciwny efekt będzie miała prognozowana przez nas stabilizacja cen ropy naftowej i związany z nią
zwiększony popyt na biopaliwa. Wojna handlowa na linii USA-Chiny będzie miała naszym zdaniem
ograniczony wpływ na rynek roślin oleistych. W górę na tle pozostałych rośline oleistych najprawdopodobniej będą odchylały się ceny rzepaku, w przypadku którego oczekiwany jest silny spadek zapasów. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są publikacje kolejnych szacunków sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku roślin oleistych, a także kształtowanie się cen ropy naftowej.

Uwzględniając tendencje na globalnym rynku roślin oleistych oraz czynniki krajowe prognozujemy, że cena rzepaku w Polsce na koniec 2018 r. wyniesie 1700 zł/t., a na koniec 2019 r. spadnie do 1650 zł/t.