Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: MRiRW i IERiGŻ) w miesiącach lipiec-wrzesień 2013 r. polski eksport zbóż wyniósł blisko 1,20 mln t, czyli o 14 proc. więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, kiedy za granicę sprzedano 1,05 mln t. A warto podkreślić, że cały sezon 2012/13 był rekordowy pod względem eksportu zbóż z Polski, a największą skalę wywozu notowano w IV kwartale 2012 r.

Tak jak przewidywaliśmy (por. np. Agro Tydzień z 16.09.2013 r.), znaczenie eksportu drogą morską szybko rośnie. Najnowsze dane wyraźne to potwierdzają. O ile w III kwartale 2012 r. w ten sposób zrealizowano 49 proc. polskiego eksportu ziarna, w tym roku już 63 proc.

Jednocześnie w trzech pierwszych miesiącach bieżącego sezonu o 9 proc. większy niż przed rokiem był import ziarna do naszego kraju. Jednakże w porównaniu z dużą skalą eksportu był on niewielki, gdyż wyniósł 253 tys. t. Na skutek zmian po stronie eksportu i importu nadwyżka w handlu zbożem powiększyła się o 15 proc. W III kwartale br. wyniosła bowiem 943 tys. t, a rok wcześniej 818 tys. t.

Z analizy danych pod względem eksportu poszczególnych gatunków zbóż wynika, że szczególnie duży (względny) przyrost eksportu i nadwyżki zanotowano w przypadku żyta. W omawianym okresie sprzedano za granicę 279 tys. t tego ziarna, podczas gdy rok wcześniej 165 tys. t. Oznacza to wzrost o 69 proc. Jednocześnie import praktycznie zamarł. Tym samym nadwyżka wzrosła ze 153 do 276 tys. t, co stanowi ponad 8 proc. szacowanej na 3,29 mln t krajowej produkcji w roku 2013. Podczas, gdy przed rokiem 42 proc. sprzedanego za granicę żyto opuściło nasz kraj za pośrednictwem portów, w tym roku już 57 proc.

Największy wolumen eksportu notowany jest w przypadku pszenicy - w okresie lipiec-wrzesień br. 534 tys. t wobec 497 tys. t rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7 proc. Jednakże w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku znacząco wzrósł również import - o 75 proc. do 189 tys. t. Tym samym nadwyżka w handlu zmniejszyła się o 11 proc. do 345 tys. t.

W analizowanym okresie wzrósł również o 7 proc. do 188 tys. t eksport jęczmienia. Ten wynik był możliwy dzięki dużej sprzedaży w sierpniu podczas żniw, gdyż już we wrześniu eksport był znacznie ograniczony. Ceny jęczmienia w Polsce są obecnie wyższe niż przeciętnie w UE, gdyż kraj nasz zanotował duży spadek produkcji w stosunku do poprzedniego roku.

W stosunku do trzech pierwszych miesięcy poprzedniego sezonu minimalnie wzrósł eksport kukurydzy. Wyniósł on 145 tys. t wobec 141 tys. t rok temu. Jednocześnie znacznie obniżył się import tego ziarna, dzięki czemu nadwyżka wzrosła z 80 tys. t do 123 tys. t.