Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 38,97 mln zł wobec 36,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 650,26 mln zł wobec 576,27 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka miała 14,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,10 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 521,09 mln zł wobec 439,82 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 14,35 mln zł zysku netto wobec 13,84 mln zł zysku rok wcześniej.