"Informacja o zawarciu kontraktu z Epicentr K LLC, który jest jednym z pięciu największych na Ukrainie producentów rolnych, rozeszła się szerokim echem. Prowadzimy rozmowy na temat kolejnych kontraktów na rynku ukraińskim. Liczymy na ich pozytywne efekty w postaci kolejnych kontraktów w najbliższym czasie. Przy obecnym parku maszynowym, jesteśmy w stanie przyjmować dalsze zamówienia" - powiedział prezes.
 
Dodał, że pod względem produkcyjnym Feerum zrealizowało już 20 proc. kontraktów dla Epicentr.
 
Pod koniec listopada 2018 roku Feerum poinformowało o podpisaniu z ukraińskim Epicentr K LLC dwóch umów o łącznej wartości 209,8 mln zł na dostawę kompleksów silosów zbożowych na Ukrainę.
 
Pierwszy z kontraktów, na kwotę 35,6 mln euro (152,7 mln zł), przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października 2019 roku. Drugi, o wartości 13,3 mln euro (57,1 mln zł), ma być zrealizowany w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.
 
Prezes oczekuje, że dzięki m.in. kontraktom ukraińskim sprzedaż Feerum w 2019 roku odnotuje dwucyfrową zwyżkę.
 
"Widząc jakie kontrakty mamy już podpisane na 2019 rok m.in. na rynek ukraiński, czy na rynek polski, oczekujemy, że przychody wzrosną w tempie dwucyfrowym w stosunku do 2018 roku" - powiedział.
 
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody Feerum wzrosły o 49,2 proc. do 100,7 mln zł. Blisko połowa przychodów, 47 mln zł, pochodziło w tym okresie z realizacji kontraktu w Tanzanii. Umowa, której łączna wartość wynosi 139,93 mln zł, obejmuje budowę pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących magazynów. Jej zakończenie planowane jest w grudniu 2019 roku.
 
Finansowanie umowy pochodzi w całości z kredytu udzielonego przez polski rząd na rzecz rządu Tanzanii.
 
"Produkcyjnie kontrakt tanzański został zakończony, wysyłamy ostatnie kontenery do Afryki. Przychody z tego kontraktu będą widoczne w wynikach w 2019 roku" - powiedział prezes.
 
Janusz podtrzymał zainteresowanie rozwojem na rynku afrykańskim.
 
"Obecnie pracujemy nad kilkoma potencjalnymi kontraktami poza krajem, także w Afryce. Ich realizacja przypadłaby na końcówkę roku i lata przyszłe" - powiedział.