Według ministra rolnictwa Francji ekologiczne rolnictwo jest częścią projektu agro ekologicznego łączącego cele ochrony środowiska z celami ekonomicznymi. Rząd zamierza zwiększyć coroczne subsydia na rolnictwo ekologiczne z 90 mln Euro w 2012 roku do 160 mln Euro w latach 2014-2020.

Wartość francuskiego rynku ekologicznego to 4,1 mln Euro z 25 tys. rolników uprawiających 1,06 mln ha gruntów rolnych.