Jak wynika z informacji GIS, władze Holandii poinformowały poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofaniu kolejnej partii produktu "Rizi Olej z ryżu" w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości - 13.09.2021 r.

Importerem produktu z Tajlandii jest Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading. Powodem wycofania produktu - podał GIS - jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych. Konsumentom, którzy kupili ten produkt, GIS zaleca niespożywanie go.