Nieznacznie niżej w porównaniu z prognozą Amerykańskiego Departamentu Rolnego zostały też ocenione przewidywane zbiory pszenicy w USA - w wysokości 55 mln ton (wobec 55,98 mln ton w prognozie USDA). Największych negatywnych korekt dokonano dla pszenicy HRW w następujących stanach: Kolorado, Kansas oraz Oklahoma.

Lanworth podał też spodziewaną wysokość produkcji pszenicy w Australii - 24,1 mln ton, nieznacznie poniżej 24,3 mln ton we wcześniejszym raporcie. Powodem korekty dla kontynentu australijskiego była susza odnotowywana na niektórych obszarach.

Obniżono także prognozę produkcji pszenicy na Ukrainie - z 21,9 mln ton do 20,3 mln ton. Bez zmian pozostawiono natomiast prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy w Rosji - w wysokości 50,8 mln ton. Ocenia się, że obecne warunki i prognozy pogody dla Rosji pozostają nadal zmienne, ale generalnie należy odnotować ich poprawę w stosunku do poprzedniego sezonu. Co prawda w południowej części kraju wilgotność gleb jest znacznie niższa niż rok wcześniej, ale w okresie najbliższych dwóch tygodni spodziewane są opady deszczu.

Produkcja pszenicy w Kanadzie przewidywana jest w wysokości 28,1 mln ton, tj. o 1 mln ton poniżej prognozy Amerykańskiego Departamentu Rolnego. Tegoroczne zbiory pszenicy w Kazachstanie są przewidywane na 17,4 mln ton, tj. o 4% mniej w porównaniu do poprzedniej prognozy.

Zmniejszona została także prognoza zbiorów kukurydzy w Brazylii - z 78,5 mln ton do 78,1 mln ton. Prognoza produkcji kukurydzy dla tego kraju bazuje na uaktualnionych prognozach CANAB dla niektórych rejonów produkcji.

Prognozowana wysokość produkcji kukurydzy w Chinach wynosi obecnie 216 mln ton, tj. o 2% więcej niż w pierwszej prognozie USDA. Podobną wysokość prognozowanej produkcji - 214 mln ton - podało chińskie centrum informacyjne CNGOIG. Lanworth nie zmienił natomiast wcześniejszej prognozy zbiorów kukurydzy na Ukrainie, pozostawiając ją w wysokości 25,9 mln ton. Prognoza ta jest prawie identyczna do tej sformułowanej przez USDA - w wysokości 26 mln ton.