9 sierpnia zakończyły się żniwa pszenicy w gospodarstwach Grupy IMC. W tym sezonie udało się osiągnąć wydajność na poziomie 4,8 t/ha uwzględniając wagę przed osuszeniem. Wyniki IMC były istotnie lepsze od średniej krajowej. Z danych z 8 sierpnia wynika, że średnia wydajność pszenicy ozimej w ukraińskich gospodarstwach wyniosła 4,25 t/ha. 

W bieżącym roku średni plon pszenicy ozimej z hektara jest nieco niższy, niż w ubiegłym roku poprzednim (wskaźnik dla sezonu 2014-2015 był na poziomie 5,0 t/ha). Jest to związane z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które miały miejsce w regionach działalności IMC w trakcie siewu i wegetacji pszenic y ozimej.

- Jesienna susza odbiła się na jakości upraw we wczesnym etapie, natomiast deszcze w maju-czerwcu przeszkadzały w nawożeniu i dostarczeniu środków ochrony roślin, a także negatywnie wpłynęły na pylenie pszenicy. Z drugiej strony odmiany pszenicy o długim terminie wegetacji, pylenie których odbywało się przy korzystnych warunkach atmosferycznych, dały bardzo dobre plony, nawet do 7 t z hektara. Jednak takich odmian zasialiśmy niewiele, tylko około 10 proc. łącznej powierzchni zasianej pszenicą. W tym roku już wprowadzamy kilka zmian w technologii uprawy, które mają ochronić pszenicę ozimą przed ryzykiem niekorzystnych warunków pogodowych i podnieść nie tylko wskaźnik średniego plonu z hektara, ale i jakość ziarna. Przewidujemy także dodatkowe zabiegi fungicydowe, zmodyfikowane żywienie mikroelementowe: azotowe i siarkowe oraz zwiększenie do 70 proc. udziału w uprawach zagranicznych odmian pszenicy o wysokim stopniu wydajności - skomentował Vladyslav Lavrinenko, Dyrektor ds. produkcji w Grupie IMC. 

Zbiory upraw jarych będą prowadzone w kolejnych tygodniach trzeciego kwartału (słonecznik, soja) oraz czwartym kwartale (kukurydza). Obecnie stan ich zasiewów jest bardzo dobry.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainie. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. IMC uprawia ziemię na powierzchni 136,6 tys. ha w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy.