Jak informuje IERiGŻ, światowe zbiory zbóż (bez ryżu) w 2017 r. wyniosły 2,090 mld t, tj. o 2,2% mniej od rekordowych zbiorów z 2016 r. Mniejsza podaż ze zbiorów została skompensowana wysokimi zapasami początkowymi i dlatego całkowite zasoby zbóż w sezonie 2017/18 wzrosły o 0,3% do 2,708 mld t. Światowe zużycie zbóż szacowane jest na 2,110 mld t, czyli o 1,4% więcej niż w sezonie 2016/17. Zapasy końcowe zmalały o 3,2% do 598 mln t. W 2018 r. przewiduje się niewielki spadek zbiorów zbóż (o 0,6% do 2,077 mld t), co w połączeniu z mniejszymi niż rok wcześniej zapasami początkowymi spowoduje zmniejszenie zasobów całkowitych o 1,2% do 2,675 mld t. Zużycie może wzrosnąć o 1,0% do 2,131 mld t, a zapasy końcowe po raz drugi z rzędu zmaleją (spadek o 9,0% do 544 mln t). U głównych eksporterów zapasy będą mniejsze aż o 19,7% i wyniosą 139 mln t.

Indeks cen GOI, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmniejszył się o 9,3 pkt. proc. i osiągnął wartość najmniejszą od 5 miesięcy. Najbardziej zmalał indeks cen kukurydzy (o 12,3 pkt. proc.) i pszenicy (o 9,0 pkt. proc.). W porównaniu z czerwcem 2017 r., indeks cen zbóż był większy o 1,6 pkt. proc.

W maju 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, na krajowym rynku nieznacznie wzrosły ceny skupu większości zbóż, w tym żyta o 0,9%, pszenicy o 1,5%, a kukurydzy o 3,9%. Potaniał jedynie jęczmień (o 1,7%). Na targowiskach nieznacznie potaniały wszystkie zboża (od 0,3 do 2,0%).

W 2018 r. przewiduje się głęboki spadek zbiorów zbóż w Polsce (do 27,5 mln t wobec 31,9 mln t w 2017 r.). Spadek będzie wynikał z niższych, na skutek suszy, plonów.

W okresie pierwszych 11 miesięcy sezonu 2017/18 (lipiec 2017 r. - maj 2018 r.) do skupu trafiło 8,36 mln t zbóż podstawowych, tj. o 7,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 6,19 mln t pszenicy (5,88 mln t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu), 1,92 mln t kukurydzy (1,97 mln t), 623 tys. t żyta (534 tys. t), 717 tys. t jęczmienia (692 tys. t) oraz mniejsze ilości pozostałych zbóż.

W kwietniu 2019 r. z Polski wyeksportowano 225 tys. t ziarna zbóż, wobec 261 tys. t w poprzednim miesiącu, w tym 98 tys. t pszenicy, 70 tys. t kukurydzy, 26 tys. t żyta i mniejsze ilości pozostałych zbóż. Import ziarna wyniósł 94 tys. t, wobec 111 w marcu 2018 r. Zmalał przywóz większości zbóż, a wzrósł jedynie żyta, ale nadal były to niewielkie ilości. Znacznie zmniejszył się eksport mąki pszennej oraz słodu (odpowiednio o 22,5 i 24,1%), a pozostałych mąk tylko minimalnie. Natomiast wydatnie wzrósł wywóz kasz i grysików (o 60,2%) oraz w mniejszym stopniu ziaren obrobionych inaczej (o 7,6%).