"W 2012 r. w kraju zebrano 28,4 mln ton zbóż, tj. o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. (...) W 2013 r. zbiory zbóż mogą być niższe o około 1 mln ton niż w ubiegłym roku" - dodano.

Z prognoz Instytutu wynika, że w 2013 r. zbiory wyniosą 27.497 mln ton, czyli o 3,2 proc. mniej rdr.

"Krajowe zasoby zbóż w sezonie 2012/13 wzrosły o 4,6 proc. do 32,0 mln ton. (...) W nadchodzącym sezonie 2013/14 zmaleją zarówno zasoby krajowe, jak i całkowita podaż zbóż" - dodano.

Instytut prognozuje, że zapasy na koniec 2014 r. spadną poniżej 2 mln ton.

"Krajowe zużycie zbóż w sezonie 2012/13 zmaleje z 27,6 mln ton w poprzednim sezonie do 26,9 mln ton, co będzie wynikało z malejącego popytu na ziarno w sektorze produkcji zwierzęcej (...). Zapasy zbóż na koniec sezonu 2012/13 mogą wynieść 2,2 mln ton i być o blisko 40 proc. mniejsze niż przed rokiem" - napisano w raporcie.

"Na sezon 2013/14 przewiduje się dalsze ograniczenie zużycia zbóż. Pomimo tego, zapasy końcowe po raz kolejny zmaleją poniżej 2,0 mln ton, co będzie wynikało z mniejszej podaży. Tym niemniej, będzie to nadal bezpieczny poziom" - dodano.

DO II KW. '14 UMIARKOWANY WZROST CEN ZBÓŻ

Zdaniem ekspertów z IERiGŻ do II kwartału 2014 r. ceny zbóż mogą umiarkowanie wzrastać.

"(...) Na krajowym rynku relacje popytu i podaży pogorszą się. W końcu bieżącego sezonu (czerwiec 2013 r.) średnie ceny pszenicy i żyta mogą wynieść odpowiednio od 960 do 1010 zł/t i od 710 do 760 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być o 10-15 proc. niższe od średnich cen pszenicy. We wrześniu 2013 r. ceny pszenicy i żyta mogą się zmniejszyć do odpowiednio 840-890 i 650-700 zł/t" - napisano.

"W kolejnych miesiącach sezonu 2013/14 przewiduje się umiarkowany wzrost cen zbóż, który może się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2014 r. Ceny pszenicy mogą wtedy kształtować się w granicach 920-970 zł/t, a żyta 710-750 zł/t. Ceny kukurydzy będą niższe od cen pszenicy o 15-25 proc." - dodano.

W 2014 EKSPORT ZBÓŻ SPADNIE, ALE NADAL NADWYŻKA W HANDLU

IERiGŻ spodziewa się, że w sezonie 2012/13 nadwyżka w handlu zagranicznym zbożami i przetworami zbożowymi osiągnie nienotowany wcześniej poziom około 1 mld EUR.

"Będzie to wynikało głównie z dużego wzrostu eksportu ziarna zbóż, głównie kukurydzy i pszenicy, na które był duży popyt w Europie Zachodniej. W porównaniu z poprzednim sezonem, zmalał eksport produktów zbożowych, szczególnie pierwotnego przerobu. Jednocześnie o połowę zmniejszył się przywóz ziarna oraz w mniejszym stopniu produktów zbożowych" - napisano.

"W sezonie 2013/14 eksport zbóż się zmniejszy, a import nieznacznie wzrośnie. W związku z tym, zmaleje też nadwyżka w handlu tymi towarami" - dodano.