Zgodnie z realizowaną przez IMC strategią na 2013 rok, 71 proc. ziemi IMC zostało przeznaczone na zasiew upraw wysokomarżowych - kukurydza (50 proc. banku ziemi) oraz słonecznik (21 proc.). Kukurydzę zasiano na 60,8 tys. ha (51 proc. większa powierzchnia niż przed rokiem), a słonecznik na 25,5 tys. ha (41 proc. więcej niż przed rokiem). Łącznie ze zbożami ozimymi areał zasiany w tym sezonie przekracza 120 tys. ha o 46 proc. większym niż w 2012 r.

- Kampania siewna została przeprowadzona pomyślnie. Wiosenne siewy zbóż jarych zakończyliśmy w najbardziej optymalnym z punktu widzenia rolniczego okresie, jednocześnie przy wystarczającej ilości ciepła i wilgoci, co pozwala nam spodziewać się wysokiego poziomu plonów - mówi Alex Lissitsa, prezes IMC.

Kampanie siewna została przeprowadzona przy dobrych warunkach pogodowych, co pozwoli zwiększyć wydajność upraw. - IMC realizuje swoją strategię oraz prognozę finansową na 2013 rok (70-90 proc. wzrost przychodów i EBITDA). Dowodem tego są dobre wyniki finansowe za I kwartał br. oraz udana kampania siewna - dodał Lissitsa.