Tam, gdzie niekorzystne warunki pogodowe cały czas utrudniają zakończenie prac - głównie w woj. zachodniopomorskim, zbierane ziarno często nie trzyma parametrów - jest wilgotne, z niską gęstością i liczbą opadania, a także z porostem. Dlatego prawdopodobnie więcej ziarna z tego terenu trzeba będzie przeznaczyć na cele paszowe - zaznacza Izba.

Według Izby, w pozostałych województwach położonych na północy kraju (pomorskie, warmińsko-mazurskie) zbiory zbóż podstawowych dobiegają końca.

Mimo to, podaż ziarna jest zbyt duża, gdyż wielu rolników zmagazynowało ziarno po żniwach. Na Pomorzu, z powodu jeszcze trwających zbiorów, notuje się największą ofertę ziarna. Słaba jego jakość sprawia, iż większość rolników decyduje się na jego sprzedaż bezpośrednio po zbiorach.

Większego handlu zbożem należy się spodziewać dopiero po rozpoczęciu zbiorów kukurydzy na ziarno. Jak zaznacza Izba, wiele jednak wskazuje jednak na to, iż kukurydziane żniwa rozpoczną się z około 2-tygodniowym opóźnieniem, tj. na początku października.

Młyny kupują teraz mało ziarna; nabywane jest ono głównie na rynku lokalnym, a zapotrzebowanie ze strony wytwórni pasz jest umiarkowane.

W połowie tygodnia za pszenicę konsumpcyjną z dostawą do magazynu przetwórcy oferowali 610-670 zł za tonę, pszenicę paszową - 580-650 zł/t, żyto konsumpcyjne - 510-600 zł/t, żyto paszowe - 490-550 zł/t, pszenżyto - 520-580 zł/t, jęczmień paszowy - 540-580 zł/t. Natomiast za kukurydzę z ubiegłorocznego zbioru płacono 680-740 zł/t, a za tegoroczną (mokrą) 380-410 zł/t.

W sierpniu br. eksport zbóż drogą morską dotyczył jedynie kilkutysięcznych partii pszenicy, a także rzepaku. Obecnie w gdyńskim porcie trwa załadunek 55 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej, która ma trafić do Arabii Saudyjskiej w ramach realizacji wcześniejszego kontraktu.

Rolnicy mogą uzyskać lepszą cenę za ziarno pszenicy z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. Eksporterzy w dalszym ciągu oferują sporą premię za pszenicę o wyższej zawartości białka (14 proc.). Obecnie za taką pszenicę można uzyskać 730-735 zł za tonę, a za pszenicę konsumpcyjna o zawartości 12,5 proc. białka - 660-665 zł/t.

Ostatecznie cena ziarna zależy od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen na giełdzie MATIF i kształtowania się kursu euro w dniu podpisywania kontraktu.

Według wstępnego szacunku GUS, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln ton - o ok. 8 proc. więcej niż w 2016 roku.