KE zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla producentów kukurydzy o wartości 44,7 mln euro

"W ramach programu pomoc będzie polegać na ograniczonych kwotach w formie dotacji bezpośrednich. Celem działania jest wsparcie producentów rolnych, którzy w 2022 lub 2023 roku co najmniej raz nie otrzymali płatności za kukurydzę sprzedaną podmiotom skupującym i handlującym zbożami, a którym grozi utrata płynności finansowej w związku z trudnościami na rynku rolnym spowodowanymi obecnym kryzysem" - czytamy w komunikacie KE.

Pomoc nie przekroczy 250 tys. euro na beneficjenta i zostanie przyznana nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

KE stwierdziła, że "program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego".