Przychody grupy wyniosły w minionym roku 4,11 mld USD wobec 3,96 mld USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 4 proc. EBITDA Kernela wyniosła w tym czasie 443 mln USD wobec 346 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost o 28 proc.
 
EBITDA segmentu tłoczenia ziarna wzrosła do 152 mln USD z 109 mln USD rok wcześniej. EBITDA w segmencie infrastruktura i handel wzrosła do 216 mln USD z 106 mln USD, a EBITDA segmentu rolnego spadła do 134 mln USD z 182 mln USD rok wcześniej.
 
W segmencie tłoczenia grupa spodziewa się w roku 2020/2021 unormowania EBITDA na poziomie 100 USD za tonę. Dzięki projektom energii odnawialnej wzrost EBITDA ma wynieść 10-15 mln USD. Spółka oczekuje, że wolumen tłoczenia wyniesie w całym roku ponad 3,5 mln ton.
 
W segmencie infrastruktura i handel celem na rok 2020/2021 jest eksport 9,5 mln ton zboża z Ukrainy oraz przeładunek 9 mln ton zboża przez terminale spółki. Grupa oczekuje spadku zbiorów zbóż do 67 mln ton z 73 mln ton przed rokiem (kukurydza, pszenica i jęczmień) i unormowania poziomu EBITDA w tym segmencie.
 
Segment rolnictwa ma przynieść - według przewidywań spółki - spadek plonów trzech głównych upraw: kukurydzy, słonecznika i pszenicy. Spółka spodziewa się spadku rentowności tego segmentu w roku obrotowym 2020/2021.
 
Kernel podał również, że planuje wydać na inwestycje w roku 2020/2021 ok. 270 mln USD, w tym 92 mln USD na inwestycje odtworzeniowe.
 
Dla porównania, w roku obrotowym 2019/2020 grupa wydała na inwestycje 252 mln USD.