Kernel: Wyniki

Oczekiwania analityków co do wyniku netto w trzecim kwartale znajdowały się w przedziale od 28,5 mln USD zysku do 17 mln USD straty.
 
Skonsolidowane przychody grupy w trzecim kwartale spadły o 2 proc. rdr do 1,69 mld USD, wobec oczekiwań w przedziale 1,19-1,5 mld USD. Wynik ten - jak podała spółka - odzwierciedla mocny wolumen eksportu i wysokie ceny w okresie styczeń-luty i praktycznie brak eksportu w marcu. Po trzech kwartałach przychody wyniosły 4,915 mld USD, co oznacza wzrost o 23 proc. rdr.
 
EBITDA Kernel Holding spadła o 63 proc. rdr do 42 mln USD, a analitycy szacowali ją na 67-122,6 mln USD. Po dziewięciu miesiącach EBITDA wyniosła 650 mln USD, wobec 670 mln USD przed rokiem.
 
Jak podano, z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę grupa rozpoznała 61 mln USD strat z tytułu utraty wartości aktywów.

Porty w obrębie Morza Czarnego nie działają 

Kernel przypomniał, że z powodu wojny porty w obrębie Morza Czarnego nie działają. Grupa poinformowała, że koncentruje się na tworzeniu alternatywnych szlaków eksportowych, ale póki co osiągnięto w tej kwestii niewielkie postępy z powodu licznych wąskich gardeł.
 
Grupa zakończyła siew wiosenny na 370 tys. ha, a 88 tys. ha obejmuje uprawy ozime. Na dzień publikacji raportu - jak podano - warunki pogodowe są sprzyjające dla upraw, jednak ze względu na brak niektórych środków uprawnych plony w 2022 r. mogą być osłabione.
 
Kernel ocenia, że rosyjska inwazja przekłada się m.in. na znaczną niepewność co do wyników biznesowych w latach 2022 i 2023.