Kernel podał, że przejęty podmiot jest samowystarczalny w zakresie kapitału obrotowego i posiada nowoczesne maszyny rolnicze. Zadłużenie netto farmy to 101 mln USD.

Kernel oczekuje, że dzięki akwizycji będzie miał w tym roku pod uprawą 422 tys. ha gruntów.

Transakcja wymaga zgody urzędu antymonopolowego Ukrainy.