Zysk operacyjny grupy wyniósł 24,5 mln USD i okazał się niższy o 34,3 proc. od oczekiwań analityków na poziomie 37,3 mln USD. W analogicznym okresie rok wcześniej EBIT wynosił 44,8 mln USD.

EBITDA w III kwartale roku obrotowego 2012/2013 wyniosła 43,8 mln USD wobec 62,5 mln USD rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 597,9 mln USD wobec 599 mln USD rok wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 549,8 mln USD.

Po trzech kwartałach zysk netto spółki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 66,3 mln USD, zysk operacyjny sięgnął 143,5 mln USD, a zysk EBITDA 201,5 mln USD. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2,072 mld USD.

Spółka obniżyła prognozę zysku EBITDA w roku 2012/2013 do 310 mln USD wobec 350 mln USD wcześniej.