Koninklijke Bunge w grudniu wezwał do sprzedaży 8.223.636 akcji Kruszwicy, stanowiących 35,78 proc. ogólnej liczby głosów, po 66,30 zł za sztukę.
 
W wyniku wezwania, Koninklijke Bunge zamierzał posiadać 22.986.949 akcji, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.