- Niższa produkcja wynikać będzie przede wszystkim z mniejszych zbiorów kukurydzy, podczas gdy produkcja pszenicy odnotuje wzrost. Jednocześnie zgodnie z prognozą IGC konsumpcja zbóż w sezonie 2015/2016 zmniejszy się do 1986 mln t wobec 2002 mln t w sezonie 2014/2015. W konsekwencji światowe zapasy zbóż na koniec sezonu 2015/2016 zwiększą się do 465 mln t wobec 449 mln t w sezonie 2014/2015, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie nieznacznie do 23,4 proc. wobec 22,4 proc. w sezonie 2014/2015, osiągając tym samym najwyższy poziom od 29 lat - informują analitycy Credit Agricole.

Podobne tendencje popytowo-podażowe obserwowane są również w regionie (UE, Kazachstan, Rosja i Ukraina). Zgodnie z prognozą IGC z 25 lutego 2016 r. w sezonie 2015/2016 podaż zbóż (zapasy + produkcja + import) w tych krajach spadnie do 557,8 mln t, co wynikać będzie z niższej produkcji w UE i na Ukrainie. Zmniejszeniu ulegnie również popyt, który w przypadku realizacji prognoz IGC w sezonie 2015/2016 wyniesie 502,6 mln t wobec 516,5 mln t w sezonie 2014/2015. Tym samym zapasy na koniec sezonu 2015/2016 zwiększą się i wyniosą 55,1 mln t wobec 51,4 mln t w sezonie 2014/2015, a współczynnik zapasy/spożycie wzrośnie do 11,0 proc. wobec 10,0 proc. w sezonie 2014/2015. Zgodnie z danymi GUS cena skupu pszenicy wyniosła w styczniu 66,87 zł/dt (spadek o 5,8 proc. r/r), a kukurydzy 66,60 zł/dt (wzrost o 21,5 proc. r/r). Wzrost cen kukurydzy wynikał z negatywnego wpływu suszy jaka miała miejsce w Polsce latem ub. r. na wielkość krajowych zbiorów (por. AGROpuls z 18.12.2015).

- Niemniej jednak w ostatnich miesiącach widoczne jest stopniowe wygasanie tego efektu. Uważamy, że utrzymujący się wzrost zapasów na globalnym rynku zbóż będzie oddziaływał w kierunku dalszego łagodnego spadku ich cen. Odwrotny wpływ będzie miał natomiast prognozowany przez nas umiarkowany wzrost cen ropy naftowej na światowym rynku do 45 USD/baryłkę (Brent) na koniec 2016 r. Będzie to czynnik zwiększający popyt na biopaliwa i wykorzystywane do ich produkcji zboża. Niemniej jednak uważamy, że w 2016 r. ceny zboża na światowym rynku oscylować będą wokół łagodnego trendu spadkowego - informują analitycy Credit Agricole.

Po uwzględnieniu zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena pszenicy w Polsce wyniesie 64 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 62 zł/dt, III kw. 60 zł/dt, IV kw. 66 zl/dt. Z kolei cena kukurydzy ukształtuje się na poziomie 65 zł/dt na koniec I kw. br., II kw. 64 zł/dt, III kw., 59 zł/dt oraz 55 zł/dt na koniec IV kw. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są ceny ropy naftowej oraz napływające kolejne szacunki zbiorów zbóż, które w silny sposób oddziałują na ceny zbóż na rynkach terminowych oraz nasilają spekulację.