Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działa od 1 września. Przejął on wszystkie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych oraz część zadań Agencji Rynku Rolnego. Struktura organizacyjna KOWR to 5 pionów , 17 oddziałów terenowych i ok. 60 biur terenowych. W nowej instytucji pracuje ok. 2 tys. osób.

W KOWR powstał specjalny pion innowacji i rozwoju, który będzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i realizacją projektów w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Mam nadzieję, że pion innowacji i rozwoju wniesie coś nowego, jeżeli chodzi o zmiany na polskiej wsi. Będzie realizował takie projekty, które będą adekwatne do wyzwań współczesności. Takim projektem jest np. zbudowanie terminala przeładunkowego dla produktów spożywczych w jednym z portów morskich - zaznaczył Witold Strobel.

Ośrodek sprawuje też nadzór nad spółkami strategicznymi Skarbu Państwa. Dotychczas było ich 41, do tej grupy dołączono spółkę Elewarr. Ich zadaniem jest realizacja zadań hodowlanych, ale jednocześnie spółki muszą być na tyle silne ekonomicznie, by pokrywać koszty hodowli.

Czytaj też: Czym zajmuje się Elewarr?

Szef KOWR poinformował, że w ministerstwie rolnictwa jest opracowywana strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. W październiku powinna być zatwierdzona przez kierownictwo resortu. Powstaje też Pakt na rzecz wsi i rolnictwa, w którym będą identyfikowane takie projekty.

Do najważniejszych zadań KOWR należy gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa. Strobel zauważył, że przez ponad rok obowiązuje ustawa o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi, generalnie ustawa jest dobrze odbierana przez polskich rolników. Dzierżawa daje podobne możliwości jak własność, jeżeli chodzi o produkcję rolną. Jednocześnie jest to stosukowo tania forma gospodarowania, zwłaszcza od czasu wprowadzenia rozporządzenie ws. stawek czynszu dzierżawnego. Te pieniądze, które rolnicy zaoszczędzą na zakupie ziemi, mogą wydać na inwestycje w gospodarstwie - tłumaczył.

W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jest prawie 1,378 mln ha gruntów, z tego ponad 1 mln ha w dzierżawie. Jak mówił Strobel, po 20 dniach funkcjonowania nowej instytucji zostało przeprowadzonych 136 przetargów na sprzedaż gruntów rolnych oraz 35 na dzierżawę.

Poinformował, że obecnie są przygotowywane wykazy gruntów przeznaczonych pod dzierżawę w całym kraju. Zapewnił, że w dalszym ciągu proces rozdysponowania gruntów będzie odbywało się z udziałem czynnika społecznego m.in. izb rolniczych, "bo jest to istotne, by same organizacje rolników miały wpływ, jak to się odbywa".

"Pracujemy nad jednolitymi zasadami dotyczącymi dzierżawy gruntów z zasobu. Chcielibyśmy, by podobne zasady dotyczące kryteriów przetargowych, czy sposobu przeprowadzanego przetargu obowiązywały w całym kraju. Do tej pory było to dosyć zróżnicowane. Taką propozycję przedstawiliśmy ministrowi rolnictwa, czekamy w tej chwili na jej zatwierdzenie" - powiedział dyrektor generalny. Dodał, że KOWR bierze też udział w pracach nad nowelizacją ustaw: o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.