Proponowany dzień dywidendy to 20 sierpnia, a dzień jej wypłaty to 3 września.

- Zarząd spółki proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 52,16 proc. wypracowanego w 2012 roku zysku netto. Zdaniem zarządu przeznaczenie 52,16 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i jednocześnie pozwala spółce na finansowanie jej dalszego, stabilnego rozwoju na polu operacyjnym - napisano.

Pozostała część zysku trafić ma na kapitał rezerwowy.

W 2012 roku Kruszwica wypracowała prawie 4,85 mln zł zysku netto.

Z zysku za 2011 rok Kruszwica wypłaciła 0,98 zł dywidendy na akcję. Z kolei z zysku za 2010 r. spółka wypłaciła 0,88 zł dywidendy na akcję.