"W tym roku na inwestycje wydamy ok. 48 mln USD. Większość tej kwoty, bo ok. 29 mln USD, przeznaczymy na budowę kompleksu hodowlanego trzody chlewnej. Blisko 10 mln USD wydamy na przejęcia spółek w celu zwiększenia banku ziemi, ponad 5 mln USD na budowę fabryki pelletu, a pozostałe środki w kwocie ok. 3 mln USD na maszyny rolnicze i system irygacyjny" - powiedział w rozmowie z PAP Sergiej Mazin, dyrektor generalny KSG Agro.

Mazin przypomniał, że obecnie bank ziemi spółki wynosi 92 tys. ha. Poinformował, że w II połowie roku ma się on powiększyć o 20 tys. ha.
Dodał, że KSG Agro kontynuuje prace nad budową zakładu do produkcji pelletu.

"Obecnie kończymy stawianie budynku, a całe oprzyrządowanie jest już na miejscu. Do końca lipca zakończymy montaż wszystkich urządzeń, a w sierpniu nastąpi uruchomienie produkcji" - powiedział dyrektor generalny KSG Agro.

„Zakładamy, że w tym roku wyprodukujemy ok. 20 tys. ton pelletu. Moce fabryki w pełni zostaną wykorzystane w przyszłym roku i wówczas produkcja sięgnie 60 tys. ton. Zakładamy, że docelowo udział tego segmentu w przychodach grupy będzie wynosił 15 proc." - dodał.

Wyprodukowany przez KSG Agro pellet w 80 proc. będzie trafiał do spółki Polish Energy Partners na podstawie podpisanej w zeszłym roku umowy. Spółka znalazła również mniejszych nabywców na Ukrainie.

Mazin poinformował, że tegoroczny program inwestycyjny zostanie sfinansowany przy pomocy środków własnych spółki oraz kredytów bankowych. KSG Agro nie planuje na razie emisji akcji ani obligacji.

„Wręcz przeciwnie. Będziemy kontynuowali program skupu akcji. Do tej pory nabyliśmy 32 tys. sztuk z planowanych 500 tys. Program jest przewidziany na 1,5 roku" - dodał.

KSG Agro nie planuje wypłaty dywidendy za 2012 r., jednak może podzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach.

„Pracujemy nad polityką dywidendową" - powiedział Mazin.

Dodał, że pod względem wyników 2013 rok będzie znacząco lepszy od poprzedniego, a poprawa nastąpi na wszystkich poziomach.

Dyrektor generalny KSG Agro poinformował, że spółka ma przygotowaną długoterminową strategię rozwoju do 2016 r.

„Zakłada ona powiększenie w tym czasie banku ziemi do 200 tys. ha oraz zwiększenie powierzchni areałów pod sztucznym nawadnianiem, co przełoży się na większą efektywność upraw. Chcemy również, by w 2016 r. nasz kompleks trzody chlewnej osiągnął pełnię mocy produkcyjnych i pomieścił 240 tys. świń, co pozwoli rocznie na produkcję 26 tys. ton mięsa" - dodał.

W I kwartale 2013 r. KSG Agro wypracował 8,2 mln USD przychodów wobec 4,6 mln USD przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł w tym czasie do 3,7 mln USD z 2,4 mln USD przed rokiem, a zysk netto wyniósł 1,8 mln USD podobnie jak w I kwartale 2012 r.

W 2012 r. spółka wypracowała 11,7 mln USD zysku netto, 18,2 mln USD zysku operacyjnego oraz 37,2 mln USD przychodów. Nakłady inwestycyjne wyniosły wówczas 26,3 mln USD.