Pozostała część z zysku za 2015 r. w kwocie 3,44 mln zł miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki. 

Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,17 zł dywidendy na akcję.