Grupa prognozuje też, że zysk brutto wyniesie 29,1 mln zł, EBITDA 9,77 mln zł, a EBIT 5,3 mln zł.

"Prezentowane prognozy na 2013 opierają się o założenia dotyczące rozwoju organicznego i nie uwzględniają akwizycji. Prognoza wyników finansowych na rok 2013 oszacowana została na podstawie umów, które grupa Makarony Polskie posiada już w swoim portfelu, a także na podstawie umów planowanych do pozyskania i realizacji w 2013 roku. Ceny surowców, energii i koszty dystrybucji zaplanowane zostały na poziomie IV kwartału 2012" - napisano w komunikacie.

W oddzielnym komunikacie grupa podała, że w I kwartale 2013 roku szacunkowy zysk netto wyniósł 631 tys. zł wobec 82 tys. w analogicznym okresie 2012 roku. EBITDA spadła do 2,1 mln zł z 2,2 mln zł, EBIT wzrósł do 1 mln zł z 0,8 mln zł, a przychody wyniosły 37,72 mln zł wobec prawie 33 mln zł w I kwartale 2012 roku.

"Wyniki I kwartału 2013 roku są zgodne z planem finansowym. Osiągnięte wyniki I kwartału 2013 roku są wynikiem wprowadzonych procesów ścisłej kontroli: kosztów, rentowności kontraktów, systemu zaopatrzenia, wykorzystania zasobów ludzkich oraz surowca" - napisano.

W całym 2012 roku grupa Makarony Polskie wypracowała 1,26 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej, 7 mln zł EBITDA przy 131,9 mln zł przychodów.

Przeczytaj ostatnie komentarze prezesa Makaronów Polskich - Zenona Daniłowskiego!