Makarony Polskie podały, że zysk netto za 2015 rok w wysokości 5,01 mln zł planują podzielić w ten sposób, że kwota 1.572.512,07 złotych ma zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę na jedną akcję w wysokości 0,17 zł brutto.

Pozostałą część zysku w kwocie 3.437.508,69 złotych spółka planuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dniem prawa do ustalenia dywidendy miałby być 15 lipca 2016 r., a dniem wypłaty 29 lipca 2016r.