Liczba Członków Rady Nadzorczej VII kadencji ustalona została na 5 osób.

W skład Rady Nadzorczej VII kadencji powołano następujące osoby: Tomasz Jankowski, Marek Rocki, Michał Słomkowski, Roman Sobiecki, Wiesław Wasilewski.