Przedmiotem zawartej umowy dotacyjnej jest utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA. W Centrum B&R prowadzone będą prace nad innowacyjnymi produktami o cechach prozdrowotnych, które docelowo wzbogacą ofertę produktową spółki, a także nad zagadnieniami istotnymi dla całej branży makaronowej.

W ramach projektu spółka planuje zakup środków trwałych i robót budowlanych. Na potrzeby Centrum B&R, zakupiona zostanie m.in. nowoczesna linia do testów produkcyjnych, której parametry pozwolą odzwierciedlić warunki panujące podczas procesu produkcji przemysłowej (linia ta będzie aktywem o znaczącej wartości).

Całkowity koszt projektu wynosi ok. 18,6 mln zł, z czego kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem to ok. 15,2 mln zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę ok. 9,1 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie do czerwca 2019 roku.