Aktualnie T.G. Bewa posiada 1.238.955 akcji Makarony Polskie SA stanowiących 13,39 proc. kapitału zakładowego spółki oraz 1.238.955 głosów z tych akcji stanowiących 13,39 proc. ogólnej liczby głosów spółki.

Bewa jest producentem wód butelkowanych i napojów. Właścicielem spółki jest Marek Jutkiewicz.