Spółka Makarony Polskie poinformowała, że 26 lutego 2019 roku wpłynęła zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pod nazwą "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" do 30 kwietnia 2019 roku (dotychczasowy termin przypadał na 31 grudnia 2018 roku).

Wydana zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jest następstwem złożonego przez Spółkę wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu.

Jak poinformowano, aktualnie spółka rozpoczyna formalną procedurę zawarcia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie.