Jak poinformowała spółka, do lutego br. Marek Jutkiewicz wchodził w składa RN Makaronów Polskich (jako wiceprzewodniczący).

Jutkiewicz posiada 15 proc. akcji Makaronów Polskich oraz jest też mniejszościowym udziałowcem Mispolu - spółki, z którą Makarony mają się wkrótce połączyć.

Przeczytaj także:

Prezes Makaronów Polskich: Jesteśmy gotowi rozmawiać o połączeniu z nowymi akcjonariuszami Mispolu

Makarony Polskie: Połączenie z Mispolem rozstrzygnie się po zakończeniu zmian w akcjonariacie tej spółki