Na giełdzie w Chicago odnotowano w skali tygodnia sporą zniżkę notowań pszenicy w najbliższym kontrakcie – o 4,1 proc. do 174,2 USD/tonę i niewielki wzrost notowań kukurydzy – o 0,7 proc. do 152,4 USD/tonę. Prawdopodobnie na notowania kukurydzy wpływają obecnie doniesienia o nie najlepszych warunkach pogodowych w krajach Ameryki Łacińskiej. W Argentynie związane są one z odnotowywanymi deszczami powodującymi opóźnienia żniw. Z kolei przedłużająca się susza w Brazylii może oznaczać pogorszenie plonowania.

W ujęciu globalnym jednak wszystko wskazuje na kolejny sezon urodzaju i niskich cen zbóż. W tym tygodniu IGC podwyższyła prognozę światowej produkcji zbóż z wcześniejszych 1 997 mln ton do 2 006 mln ton. Korekta ta dotyczyła zarówno pszenicy, jak i kukurydzy. Podniesiono również prognozę zapasów końcowych zbóż - z 466 mln ton do 472 mln ton, tj. o 6 mln ton więcej niż sezon wcześniej.

Stan upraw zbożowych zarówno w UE (według MARS), jak i w USA (według USDA) jest dobry. Optymistycznie wygląda również sytuacja w Australii, dzięki zapowiadanym opadom deszczu w okresie najbliższych 3 miesięcy (zjawisko El Nino). Także kraje basenu Morza Czarnego spodziewają się całkiem dobrych zbiorów zbóż. Co prawda, jak już od dawna wiadomo, Ukraina zbierze mniej pszenicy (skutek jesiennej suszy), ale prognozy dla ukraińskiej produkcji zbóż ogółem są relatywnie dobre – ok. 58 mln ton. Poza tym według ostatnich doniesień, warunki dla ozimin na Ukrainie poprawiają się, co może oznaczać wyższe zbiory pszenicy ozimej niż się wcześniej spodziewano. W sezonie 2016/17 Ukraina ma odnotować 9,5 proc. spadek eksportu zbóż w porównaniu do bieżącego sezonu. Nie powinno to jednak wpływać na kształtowanie się notowań tego gatunku w ujęciu globalnym. Pszenicy jest pod dostatkiem. Oznaczać to będzie tylko przesunięcia w rankingu kluczowych dostawców. Dla Unii jest to szansa na dobre wyniki eksportu.