Średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 639 zł/t, tj. o prawie 2 proc. niższym niż tydzień wcześniej i o 9 proc. niższym niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen sprzed roku ziarno to było o 30 proc. tańsze.

Przeciętna cena jęczmienia paszowego obniżyła się do 772 zł/t (o ponad 4 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem). Cena ta była o 6 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 11 proc. niższa niż rok wcześniej.

Średnia cena kukurydzy w odniesieniu do poprzedniego tygodnia spadła o około 2 proc. i wynosiła 859 zł/t. Zboże to było o 4 proc. tańsze niż przed miesiącem i o niecały 1 proc. tańsze niż przed rokiem.