Budżet w części, której dysponentem jest minister rolnictwa, dotyczy: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Dochody w tych częściach budżetu ustalono na 151 mln 437 tys. zł, wydatki – na 4 mld 317 mln 709 tys. zł. Wydatki uzupełniają też kwoty zaplanowane na rolnictwo w budżetach wojewodów, a także rezerwy budżetowe oraz środki europejskie.

Na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne jest przewidywana łączna kwota 48 mld 946 mln 399 tys. zł.

Na rolnictwo planuje się wydać 9 mld 1 mln 446 tys. zł, na KRUS – 17 mld 936 mln 437 tys. zł.

Środki z budżetu UE to 21 mld 492 mln 194 tys. zł.

Czytaj więcej w farmer.pl