Podaż ziarna krajowego uzupełniania jest ziarnem pochodzącym z importu, którego opłacalność wzrosła po notowanym w ostatnich tygodniach znacznym osłabieniu kursu euro.

Największe spadki cen notuje się w odniesieniu do pszenicy paszowej, której podaż na rynku jest większa niż pozostałych zbóż.
Obecnie, ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez wytwórnie pasz zawierają się w przedziale 440-460 PLN/t. Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez wytwórnie kształtują się na poziomie od 480 PLN/t do 500 PLN/t. Ceny pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 360 PLN/t do 380 PLN/t. Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 370 PLN/t do 400 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W styczniu br. Agencja Rezerw Materiałowych rozpoczęła oferowanie na WGT pszenicy konsumpcyjnej ze swoich rezerw zmagazynowanej w magazynach ELEWARR. W minionym tygodniu, z wystawionej do sprzedaży partii ponad 20 tys. ton ziarna na WGT z rezerw ARM ponownie nic nie sprzedano. Pomimo obniżenia ceny wywoławczej do 470 PLN/t, cena ta jest ciągle mało atrakcyjna dla kupujących gdyż taniej można kupić ziarno na wolnym rynku.

W Polsce, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (1-7 marca), w ramach interwencyjnego skupu zbóż krajowi dostawcy nie złożyli żadnych ofert sprzedaży ziarna. Z kolei, w pierwszych 18-tu tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano ponad 256,3 tys. ton zbóż,
z tego 255,7 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 6% złożonych ofert w całej
UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 195,4 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.